Nejkrásnější dres

První malbou v koridoru slávistického v Edenu se stala malba „Nejkrásnější dres“.

Inspirací pro malbu byl text od Bohumila Hrabala:RRSRSRRS

Nejkrásnější dres – malba v koridou stadionu

Začalo to na podzim roku 2021. Fotbalová Slavia oslovila Odbor přátel Slavie, zda by nechtěla využít stěnu koridoru ke zkrášlení dle svého uvážení. Výbor byl samozřejmě hned pro takovou aktivitu. Ihned se začalo jednat co by na stěnách mohlo být. Velmi záhy připravil Miroslav Pomikal materiál, který určoval, co by na stěnách mohlo vzniknout. Samozřejmě v průběhu dnů, týdnů a měsíců se vizuál měnil a upravoval. Následoval výběr, kdo by se první malby mohl zhostit. To už byla úloha předsedy Davida Ocetníka. Volba padla na Petra Poláška, malíře a slávistu. Zde byla domluva naštěstí velmi rychlá a Petr projevil obrovský zájem se celého úkolu zhostit. Poté se již čekalo na lepší počasí. První schůzka s malířem se konala začátkem června 2022 a následně se určil termín provedení malby.

Odbočka „Sešívaní“ zdarma zapůjčila lešení, Petr Polášek pak maloval zcela zdarma. Odbor přátel tedy nesl náklady pouze na materiál a nutné vybavení.

Začalo se v pondělí 4. 11. v odpoledních hodinách a finalizovalo se v pátek 8. 11. okolo čtvrté hodiny odpolední. Celý týden probíhala čilá komunikace nad detaily malby, zejména na ose Petr Polášek, David Ocetník, Miroslav Pomikal a Vlastimil Váňa. Nakonec se dílo zdařilo a pochvala mířila i ze strany Slavie, například od Jaroslava Tvrdíka a Tomáše Syrovátky.

Levá strana malby znázorňuje spisovatele a velkého slávistu Bohumila Hrabala, který hledí na svůj text, který napsal v roce 1988 v Kersku. Pojednává o dresech Slavie. Na druhé straně je zobrazena postava Karla Freji, prvního kapitána Slavie, jehož vyobrazená výška je 3,7 metru.

Petře můžeš nám o sobě něco říct?

Dvacet let vlastně maluji, moje práce je jenom malování už od mých devatenácti let.

Kde bydlíš?

Jsem Pražák od narození, ale nyní bydlím na jižní Moravě, Hodonín.

Jsi slávista?

Od malička! Otec mě bral do Edenu už jako malého kluka, takže jsem si to tady užíval už jako malý. On ze mě udělal slávistu a teď jsem tady mohl pro něj něco udělat tady a trochu mu to oplatit jako poděkování.

Co jsi říkal na to, když jsem tě oslovi s nápadem vymalovat tady kus koridoru na stadionu?

Tak pro mě to byla výzva a jak jsem už říkal. Chtěl jsem to hlavně pro tátu tam do nebe nahoru, protože on ze mě udělal slávistu. On byl opravdu velkým slávistou, takže z části jsem malbu udělal pro Slavii, Odbor přátel Slavie a všechny fanoušky ale nejvíc pro mého tatínka tam nahoru.

Na závěr nám řekni, kde se můžeme seznámit s tvou další prací.

Občas vystavuji v Čechách ale i v zahraničí, samozřejmě mám internetové stránky www.petrpolasekart.cz a hodně využívám facebook a Instagram.

Teď ale pro mě je největší srdcovka tady ta malba na Slavii.

Doufáme, že se malba bude všem slávistům líbit a že jsme vytvořili místo kde bude vznikat obrovské množství fotografií sešívaných fanoušků.

Pokud se Vám malba líbí, můžete přispět na realizaci další. A to zasláním libovolné částky na účet Odboru přátel Slavie, které je 2501661113/2010.

David Ocetník